قطعات موتوری

موتور احتراق داخلی ( Internal Combustion Engine یا ICE ) سامانه ای است که در آن احتراق سوخت به وسیلۀ اکسیدکننده در محفظه(های) احتراق آن به منظور تولید نیرو و گشتاور رخ می دهد. معمولاً حرکت رفت و برگشتی (Reciprocating) قطعات موجود در محفظۀ احتراق موتور، منتج از فرآیند احتراق، تبدیل به حرکت دورانی (Rotary) شده و بدین ترتیب نیرو و گشتاور انتقال می یابد. البته در موتورهای وانکل (Wankel)، نیرو و گشتاور حاصل از احتراق به صورت دورانی تولید و منتقل می شود. جهت بهبود بازده موتور و ارتقای راندمان حجمی آن، فناوری های مختلفی توسعه داده شده اند که در این بین می توان به سیستمهای تزریق مستقیم سوخت (Gasoline Direct Injection یا GDI) و پرخوران (توربوشارژ و سوپرشارژ) اشاره کرد.در پیشرانه هایی که توان و گشتاور، ماحصل تبدیل حرکت رفت و برگشتی قطعات محفظۀ احتراق به حرکت  دورانی است؛ قطعاتی نظیر بوش سیلندر، پیستون، رینگ پیستون، شاتون، گژن پین، میل لنگ و میل بادامک از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نقطۀ عطف انتقال نیرو و گشتاور در اینگونه مولدهای توان به شمار می روند.

   

                                             
پیستون
رینگ
سر سیلندر
میل بادامک
واشر سر سیلندر
گژن پین
شاتون
سوپاپ دود و هوا
میل لنگ
استکان تایپیت

 

 

 

 

 

 

 

چاپ | ارسال به ديگران | x